Etiqueta: Co’Co’

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < OOO OOO

Disposició de dos bogies, cada bogie amb tres eixos motors separats entre ells (amb un motor per a cadascun), sense eixos lliures davant o darrera dels eixos motors.

La qualificació Co'Co' està expressada en notació UIC.