Etiqueta: 232T

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < ooOOOoo

Disposició de tres eixos motors, amb un bogie davant dels eixos motors i un altre al darrere. El sufix T indica que es tracta de una locomotora-tènder.

La simetria del rodatge facilita la circulació invertida de la locomotora.

Internacionalment aquesta disposició es coneix com “Baltic”, o a Amèrica del Nord “Hudson”.

També es coneix com 4-6-4T en notació Whyte.