Etiqueta: (1Co)(Co1)

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oOOO OOOo

Disposició de dos bogies, cada bogie amb tres eixos motors separats entre ells (amb un motor per a cadascun), amb un eix lliure al davant dels eixos motors.

La qualificació (1Co)(Co1) està expressada en notació UIC.