Etiqueta: 141T

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oOOOOo

Disposició de quatre eixos motors, amb un eix lliure davant dels eixos motors i un eix lliure al darrere. El sufix T indica que es tracta de una locomotora-tènder.

La simetria del rodatge facilita la circulació invertida de la locomotora.

A Espanya aquesta disposició es coneix com “Mikado-Tanque”.

També es coneix com 2-8-2T en notació Whyte.