Etiqueta: 141-141T

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oOOOOo+oOOOOo

Disposició de locomotora articulada sistema Garrat amb dos blocs motors articulats, cadascun amb una configuració "Mikado" amb quatre eixos motors, un eix lliure al davant de cada bloc motor i un eix lliure al darrere. El sufix T indica que es tracta de una locomotora-tènder. La simetria del rodatge facilitava la circulació invertida de la locomotora.

Internacionalment aquesta disposició es coneix com “Doble Mikado” o “Garrat Mikado”.

També es coneix com 2-8-2+2-8-2 en notació Whyte.