Etiqueta: 130ST

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oOOO

Disposició de dos eixos motors, sense eixos lliures davant ni darrere dels eixos motors. El sufix ST indica que es tracta de una locomotora-tènder, amb els tancs d'aigua a sobre de la caldera (Saddle Tank).

Internacionalment aquesta disposició es coneix com “Mogul”.

També es coneix com 2-6-0ST en notació Whyte.