Etiqueta: (1A)2′

Classificació de les locomotores pels seus eixos:

    < oO oo

Disposició de dos bogies, el primer bogie amb un eix motoritzat.

La qualificació (1A)2' està expressada en notació UIC.