Pàgina 1 de 1

MDE21 - Mòduls elèctrics i connexionat V1.0

Publicat: 26 juny 2007 10:28
Autor: Pere
Objecte:
Definir i nombrar el diagrama de Blocs elèctric del dipòsit, i les connexions entre cadascun d'ells.

Re: MDE21 - Mòduls elèctrics i connexionat

Publicat: 26 juny 2007 10:30
Autor: Pere
El diagrama de blocs es esquemàtic, i només te per finalitat establir el disseny elèctric al nivell més alt en un anàlisi Top-Down.

Un cop aprovat i establerts els diferents blocs o mòduls elèctrics, caldrà desenvolupar-los cadascun en un esquema a banda, definint les connexions entre ells mitjançant els busos també declarats, i la composició de senyals de cada bus.

Per tant, demano un debat ràpid al respecte que determini l'aprovació del diagrama (aquest o el que surti de la discussió) per tal de poder continuar per part de qui pertoqui el desenvolupament de l'esquema de cada bloc.