Pàgina 1 de 1

MDC01 - Funcionament General - V1.0

Publicat: 15 juny 2007 11:24
Autor: Pere
Objecte:
Explicar les pautes de funcionament global de les instal·lacions.
L'ús de les diferents vies del dipòsit.
L'operativa bàsica de maniobres i operacions dintre dels mòduls.