Pàgina 1 de 1

Regles de creació de temes a aquest panell

Publicat: 14 juny 2007 18:14
Autor: Pere
Aquest panell conté els diferents documents del projecte.

Els tipus de documents admesos aquí son presentacions fetes en PowerPoint bassades en la plantilla i aspecte del document inicial MD000. Altres tipus de documents a publicar o debatre s'hauran d'ubicar al panell "Arxius de Treball".

Les regles per les que ens regirem per a la creació de temes a aquest panell son les següents:
  • Crear un tema, i sols un tema, per a cada document
  • El nom del tema es composarà de: "Codi document - Descripció - Versió", per exemple: "MD001 - Presentació - V1.0"
  • El missatge que obre el tema contindrà annexat el document referenciat en forma d' attachment
  • Els missatges posteriors podran discutir el contingut del document, i suggerir esmenes al mateix.
  • La versió dels documents es composarà de dues xifres separades per un punt, la primera indicarà un canvi major al document (versió) i la segona un canvi menor (release).
  • La versió 0.X està reservada per a la creació inicial del document i les successives esmenes fins a la seva publicació inicial. En aquesta fase, qualsevol canvi de l'envergadura i tipus que sigui es considerarà un canvi menor o release.
  • Un cop publicat el document com a versió inicial 1.0, es considerarà canvi menor aquell que no altera l'estructura general del document ni el seu contingut: petites esmenes, correccions ortogràfiques, gràfiques, aclaracions, etc...
  • Un canvi major serà tot aquell que altera el contingut del document, la seva estructura, i l'abast de l'objecte global: inclusió de pàgines, eliminació de pàgines, reescriptura de l'abast del document, etc...
  • Un cop discutits els canvis proposats als missatges d'un tema, l'autor del document esmenarà aquest i crearà un nou tema amb el nou document, indicant en el títol del tema la nova versió del mateix. Quan això passi (dos temes per a un mateix document amb versions diferents), un administrador mourà el tema contenint la versió més antiga al panell de documents històrics amb tots els seus missatges tal qual. Les discussions al document seguiran al nou tema de la nova versió.