Pàgina 1 de 7

Controla digital

Publicat: 22 feb. 2014 23:15
Autor: l'Alfred
Hola!

Us passo uns enllaços que crec poden ser interessants:

Digitalització pont giratori http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/ ... manual.pdf

TCO http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/ ... manual.pdf

Re: Controla digital

Publicat: 23 feb. 2014 20:27
Autor: Pere
Possible disseny del Panell de la Controla del dipòsit:
Controla.png
Està dissenyat per a que tot entri en un full DIN A4, però es pot separar si cal la part superior, o esquema de vies del dipòsit, de la part inferior, o comandaments del dipòsit.

Bàsicament està format de la següent manera:

Agulles
Les agulles estan numerades, contemplant conjuntament les vies d'entrada i de sortida, des de l'entrada del dipòsit fins al cul de sac final (agulles 1 a 10). La posició a la representació gràfica, a l'eix de les coordenades, no s'ajusta a la posició real per la necessària deformació del esquema. Comproveu, no obstant, les posicions reals al dipòsit:
MD-Num Agulles.jpg
Les agulles 11, 12 i 13, que donen accés als Tallers i via de la deixalleria s'han numerat segons: 11 i 12 per a la parella d'agulles conjugades i 13 per a la selecció de les dues vies del Taller.

El comandament de les agulles es realitza mitjançant la primera fila d'interruptors. La numeració d'aquests interruptors està invertida per facilitat d'assimilació a la posició de les agulles al dipòsit. Igualment, i aprofitant l'espai total, s'han separat les agulles 11 a 13 de la resta per a comoditat en l'operació.

Vies d'apartament
S'ha acceptat que, tot i que el dipòsit disposarà d'alimentació digital, algunes vies cal que puguin ser aïllades sense alimentació per evitar un excessiu consum i falses maniobres de locomotores "apartades" pels seus maquinistes (que no necessàriament han d'estar presents al circuit durant aquest apartament). És per això que a continuació es descriu la senyalització i control d'aquestes vies.

Vies de Rotonda
S'han numerat de la 1 a la 10, seguint la direcció de les agulles del rellotge. A més, la via exterior (ampliació de la rotonda) s'ha numerat com a via 0 (zero), justificant així que aquesta via hagi pogut ser afegida amb posterioritat a la rotonda.

El seccionament de l'alimentació de la via 10 ha de arribar fins a la agulla 12 per incloure la via de rentat de calderes, a on pot haver una locomotora també "apartada".

Es comanden mitjançant la segona fila d'interruptors i la seva disposició s'indica amb un led que s'il·lumina quan a la via NO HI HA alimentació, assenyalant d'aquesta manera que la normalitat resideix en que totes les vies tinguin alimentació.

Altres Vies d'apartament
Tot i que el lloc principal per "apartar" locomotores ha de ser la rotonda, també s'han considerat per les seves característiques les següents vies:
  • La via de Carboneres - Destinada a realitzar operacions de càrrega de les carboneres.
  • La via de Fuel-Oil - Destinada a realitzar operacions de càrrega dels dipòsits de fuel-oil.
  • La via del Tren de Socors - Destinada a allotjar un tren de petita intervenció, possiblement amb locomotora acoblada.
  • Les vies del Taller - El conjunt de les dues vies del taller i la via del parc d'eixos poden allotjar igualment locomotores estacionades durant llarga estona.
El comandament d'aquestes quatre zones de vies es realitza per els quatre interruptors de la tercera fila a l'esquerra.

Control de fumígens
Hi ha tres punts a on s'incorporaran fumígens per a ambientar el dipòsit:
  • El fossar de visita de locomotores fuelitzades - s'indica al panell mitjan les inicials "VF" (Visita Fuel).
  • El fossar de visita de locomotores a carbó - s'indica al panell mitjan les inicials "VC" (Visita Carbó).
  • La xemeneia de la forja adossada al Taller - s'indica al panell mitjançant el text "Taller".
El comandament d'aquest elements es realitza amb el conjunt de tres interruptors a la tercera fila sota l'epígraf "Fum". La indicació de funcionament es realitza amb leds de color vermell al Panell.

Control del Pont Giratori
Per al control del pont giratori s'ha previst un commutador per seleccionar la direcció del pont (sentit horari o contra-horari) i un polsador per a l'accionament del pont. Aquests dos elements estan situats a la dreta de la controla agrupats a l¡epígraf "Pont".

Cal assenyalar que aquest epígraf de control del pont giratori podria situar-se també a l'esquerra de la controla desplaçant els control de vies i fumígens cap a la dreta. Això pot ser a gust del consumidor.

Re: Controla digital

Publicat: 23 feb. 2014 23:28
Autor: l'Alfred
Amb el decóder del Paco Cañada (el TT-F9152), es pot controlar el pont giratori per medi de pulsadors, en el nostre cas serien 12 pulsadors, un per a cada via (de la 0 a la 10 més la d'accés al taller), més 8 pulsadors més (poden ser 4 pulsadors de palanca) per la operativa (sentit del gir, avançar una via, girar 180º, etc)

Si la controla es fa en una maleta, la superfície serà d'uns 450X325mm (més o menys).

Re: Controla digital

Publicat: 24 feb. 2014 15:06
Autor: Marc
Si la filosofia de la controla és de tipus clàssic, amb una palanca per agulla i disposades en línia, com en una torre de senyals, no crec que haguem de controlar el pont giratori a l'estil modern, indicant la via a la que volem anar. Crec que el control que proposa el Pere és el més encertat, essent l'operador el que ha de fer les operacions necessàries per posar el pont a la via que vol.

Re: Controla digital

Publicat: 24 feb. 2014 15:10
Autor: Joan Llobera
M'agrada força.

Re: Controla digital

Publicat: 24 feb. 2014 18:23
Autor: Pere
Dues observacions:

La Maleta
Si la maleta fa 450 x 325 mm, en apaïsat només hi entra un full DIN A4, 297 x 210, també apaïsat. Quelcom així:
Maleta 1.png
Si els acetats els posem en posició vertical hi caben dos fulls (o un DIN A3):
Maleta 2.png
Però el panell no es presta a representar el dipòsit en vertical (com el bucle de retorn) ni conec la possibilitat de fer un acetat a DIN A3. Si algú sap com m'hi poso.

Per tant, tot i les generoses dimensions de la maleta no aprofitarem massa l'espai, o bé ja ens va bé, o bé busquem una maleta més petita...


La Digitalització del Pont Giratori
Digitalitzar el pont ja m'agrada, entre altres coses perquè tota la controla es comandarà digitalment, i perquè si cal es pot controlar també el pont des d'un ordinador.

Un altre cosa és el incloure, dotze més vuit, vint controls en total entre polsadors i palanques per comandar el pont. Penso que la solució que el mateix Paco Cañadas dóna, tres polsadors, ja es suficient. A més, un cop analitzat el funcionament del comandament que en Paco proposa, al connector JP1 els polsadors S2 i S3, que seleccionen la direcció de gir del pont, poden ser substituïts per un commutador simple ja que no es pot donar la circumstància de que s'actuï sobre ambdós polsadors a la vegada. Per tant, el mateix esquema de control manual d'en Paco quedaria reduït a un commutador (per seleccionar la direcció de gir) i un polsador (per activar el moviment del pont), a més d'un LED que s'il·lumina quan la via de repòs (o via 1 del esquema d'en Paco) està seleccionada, en el nostre cas la posició d'accés a Tallers des del fossar de visita de locomotores fuelitzades.

Tot plegat podria quedar així:
Controla 2.png
He afegit dos interruptors extra a baix al centre per al comandament de la il·luminació del dipòsit (que m'ho havia deixat). Per sort hi havia lloc per ubicar-ho.

Salutacions

Re: Controla digital

Publicat: 24 feb. 2014 23:12
Autor: l'Alfred
Sé on ens poden imprimir un acetat de Din-A3 i en color.

Per un altre costat, interessaria no sobrepassar una mànega de 15 fils.

Fins ara tenim 14 fils ocupats fent servir el decóder dep Paco. Serien 15 de fer servir el control de pont en analògic (pot ser que algun fil sigui comú).

1 - L
2 - M
3 - A
4 - B
5 - R
6 - S
7 - S'
8 - J
9 - K
10 - Pont led
11- -pont GND
12 - pont turn
13 - pont left
14 - pont turn

Els LMAB es fan servir per la TCO emissora
els RSS'JK per la TCO receptora

Totes les llums i talls de via es fan per medi de decóders amb relés que ja tenim.

Re: Controla digital

Publicat: 25 feb. 2014 12:25
Autor: Pere
Ok. Treballaré el disseny de la Controla en un DIN A3 (i potser també amb color ;) ). Amb més espai l'esquema no cal que estigui tan forçat, ni la ubicació de les palanques tan atapida...

De la relació de cables que indiques, el 14 hauria de ser "pont right", oi?

Re: Controla digital

Publicat: 25 feb. 2014 14:56
Autor: l'Alfred
Cert, 14 - Pont Right.

Re: Controla digital

Publicat: 25 feb. 2014 17:39
Autor: Natali
Pere ...... quant hem cobres per dissenyar la meva controla per Hostalric.... :lol: ?
M'agrada molt. Congratulations!!!!