Les maquetes del local

Les Maquetes de l’Agrupament

Al nostre local disposem de dos grans taulells dedicats a fer correr els trens dels associats a un entorn decorat adient. Un taulell està dedicat en exclusivitat a l’escala N, mentre que l’altre combina, dintre de l’escala H0, els següents sistemes: H0 corrent contínua, H0 corrent alterna (sistema Märklin), H0e o via mètrica a escala H0 y H0e o via estreta a escala H0.

Maqueta de l'AFB

Taulell H0

Maqueta H0 ccMaqueta H0 ccAquest taulell reuneix els circuits de:

H0 corrent contí­nua:

El circuït de corrent contínua (assenyalat en vermell a l’esquema) es composa d’un oval replegat en via doble en tota la seva extensió, que disposa de tres estacions: la Estació Central o estació principal al costat sud de la maqueta, la Estació Vallplana o petit baixador en el costat central del brac nord de la maqueta, i Classificació Central o platja de vies per al muntatge i retirada de composicions a la maqueta i des de la qual les composicions poden ser enviades a l’Estació Central per a la seva integració en la circulació, o també poden ser incorporades directament a la via principal.
Taulell H0 - Vista de les andanes de l'estació central

Polsa en el esquema per a veure’l ampliat.

Les nostres immediates intencions de treball en aquest circuït passen per la renovació del balast en totes les vies.

H0 corrent alterna:

El circuït de corrent alterna es composa d’un óval de via única replegat sobre sí mateix per a donar la sensació de via doble en la part central del traçat. Disposa de dos estaciones: l’Estació Marc Lin o estació principal al costat nord de la maqueta, i l’Estació Central a on comparteix dues vies d’andana sota la marquesina amb les altres línies.

Aquest circuït està en aquests moments subjecte a renovació de la seva via, la qual cosa ja ho està en un 50% del traçat.Estació central

H0m mètrica:

El circuït de via mètrica es composa d’un óval de via única replet sobre sí mateix varies vegades i a diferents nivells. Disposa de dues estacions: l’Estació Vilapuça o estació principal, al segment central de la maqueta, i l’Estació Central a on comparteix dues vies d’andana enfront de l’edifici de l’estació amb les altres línies.

Aquest circuït és, en opinió dels socis, el de més bonic recorregut, amb abundància de túnels i un viaducte sobre el llac central. Com la resta de línies, tampoc disposa de catenària.

H0e estreta:

El circuït de via estreta es composa d’un óval de via única que comparteix estació amb el circuït de corrent contínua a l’estació de Vallplana i amb el de corrent alterna a l’estació de Marc Lin. A cadascuna de elles hi ha habilitades dues vies per al creuament de composicions.

La última incorporació a aquest circuït ha estat la via de carbonera a l’estació baixa de Vallplana, i la renovació dels aparells de via a ambdues estacions.

Taulell N

Maqueta N

La maqueta d’escala N està composada per varis circuïts independents.

Taulell N - Entrada de l'estació a l'est sota un viaducte de la lí­nia principal.Dos de ells conformen una línia d’alt tràfic en via doble (en negre a l’esquema) que descriu un óval replegat. A la part nord aquesta línia es troba aixecada i disposa de dos viaductes sobre altres línies de la maqueta. La zona sud-est està ocupada por una muntanya de dimensiones més que generoses, la qual cosa dona lloc a varis túnels mentre la línea recupera la seva cota zero per a accedir a la única estació d’aquesta maqueta.

L’altre circuït (en vermell a l’esquema) representa una línea de tràfic més dèbil en via única que no abandona en cap moment la cota zero del taulell, per la qual cosa és sobrepassada per la línia anterior en varies ocasions, mitjançant viaductes o túnels.

Existeixen dues zones més, independents dels circuïts assenyalats: el dipòsit de locomotores (en blau a l’esquema) i la zona industrial amb les seves vies de mercaderies (en verd a l’esquema).

Polsa sobre l’esquema per a veure’l ampliat.