Deu dades que expliquen com ens movem cada dia a la regió de Barcelona

21/08/2018.- La mobilitat en general va baixar el 2017 un 4,6%, però el transport públic va augmentar la seva quota. S’hi van fer el 40% dels desplaçaments amb origen o destinació a la ciutat.

L’Autoritat del Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han publicat els resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner corresponent al 2017, que reflecteix els hàbits de mobilitat de la població de 16 anys o més de la regió barcelonina, exclosos els professionals del transport. Es tracta d’un gran estudi, basat en 10.000 entrevistes personals i supervisat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Hem extret de l’EMEF (abreviació amb què es coneix en l’àmbit tècnic) algunes dades que ens han semblat significatives.

Més informació: noticies.tmb.cat