TRAM presenta una campanya per fomentar la mobilitat segura entre la bici i el Tramvia de Barcelona

11 de gener de 2018

•La campanya està motivada per l’increment considerable del nombre d’usuaris de la bicicleta i altres ginys mecànics a l’àrea metropolitana de Barcelona.
•Elsdies 11, 14 i 16 de gener hi haurà educadors del BACC en diferents franges horàries a punts clau de la xarxa del TRAM on recentment s’hi ha habilitat nous carrils bici.

Barcelona, 11de generde 2018.“Mobilitat segura entre la bici i el TRAM”, aquestés el lema de la nova campanya delTramvia de Barcelona amb l’objectiu d’evitar situacions de risc i millorar la convivència entre els usuaris. Una campanya que parteix del convenciment que el tramvia i la bicicleta tenen molts punts en comú, relacionats amb la mobilitat, la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. En els últims anys, el nombre d’usuaris de la bicicleta i altres ginys mecànics s’ha incrementat de manera considerable. Tot i que aquest increment és una gran notícia per a la sostenibilitat de les ciutats i per a la salut de les persones que practiquen la mobilitat activa, la relació dels usuaris de la bicicleta amb el TRAM presenta marges de millora, especialment pel que fa a la seguretat i la convivència. Els consells per evitar situacions de risc i millorar la convivènciadels usuaris de les bicicleteses difondran mitjançant un vídeoi diferents materials informatius en què, entre d’altres, es recomana: anar sempre ben equipat; portar timbre i llums per a que et vegin; evitar fer maniobres sobtades i senyalitzar els girs i les aturades; accedir al tramvia pels passos habilitats; si el tramvia va molt ple, espera rel següent; parar atenció als vianants i respectar sempre els senyals de trànsit.

Actuació amb educadors del BACC
La campanya, pensada per facilitar la seguretat, la convivència i el civisme dels usuaris de les bicicletes en l’àmbit del Tramvia de Barcelona, es desenvoluparà durant un mes. Els dies 11, 14 i 16 de gener es realitzaran diverses actuacions de sensibilització, com ara: la presència d’educadors, membres de Bicicleta Club de Catalunya-BACC, queoferiran consells, material informatiu i braçalets fosforescents als ciclistes dels carrils bicis més propers a la xarxa de TRAM.

Aquesta actuació comença avuia la plaça de Francesc Macià amb Diagonal, a la Zona Universitària (RACC), al carrer de Pujadesamb Meridiana, a la rotonda del carrer de la Marina, a la rotonda del carrer de Llevanti a la plaça de les Glòries. Els educadors del BACC actuaran en aquests indrets, on recentment s’hi han habilitat nous carrils bici, avui dijous 11 gener, de 8 a 11 hores; el diumenge 14 gener, de 10.30 a 13.30 hores; i el dimarts 16 de gener, de 17.30 a 20.30 hores.

video: https://www.youtube.com/watch?v=lkJJ7cMYpy4&feature=youtu.be