TRAM només utilitzarà energia verda subministrada per Endesa

22/01/2018.- Els tramvies, les instal·lacions, els vehicles elèctrics i tots els equipaments que depenen de TRAM rebran energia 100% verda durant el 2018.

L’empresa elèctrica Endesa garanteix l’origen sostenible i renovable de l’energia mitjançant un certificat oficial.

Barcelona, 22 de gener de 2018. TRAM i Endesa han renovat el seu acord de subministrament garantint que l’energia serà 100% verda durant l’any 2018. Així, els tramvies, les instal·lacions, els vehicles elèctrics i els equipaments que depenen de TRAM rebran energia procedent exclusivament de fonts renovables.

L’origen renovable de l’electricitat es garanteix, mitjançant una certificació oficial, que assegura que el consum energètic prové de fonts hidràuliques, plantes fotovoltaiques, energia geotèrmica i de cogeneració d’alta eficiència. Amb aquest acord, TRAM continua apostant pel medi ambient i l’eficiència energètica i buscant solucions de major sostenibilitat.

En total, l’energia que TRAM necessita durant un any és d’uns 14 GWh (gigavats/hora), 4KWh/km, el que equival al consum anual d’unes 4.200 llars catalanes. A més, els motors dels tramvies generen energia quan frenen, energia que és aprofitada per altres tramvies, aconseguint així que el seu consum sigui encara més reduït.

Així, en ser un vehicle amb tracció 100% elèctrica, el TRAM contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones, ja que qualsevol vehicle amb motor de combustió emet òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM10), que són els principals contaminants amb afectació directa sobre la salut.

La resposta als usuaris
Segons l’Estudi de Satisfacció de Viatgers realitzat per TRAM durant el 2017, majoritàriament, davant la pregunta: “Quina és la principal raó per la qual vostè utilitza el transport públic?”, els usuaris responen que el transport públic té un impacte positiu en el medi ambient. En general, els viatgers estan preocupats per la contaminació i la qualitat de l’aire de les ciutats (84,9%).

El baix consum, l’aposta per la modernització i el baix impacte mediambiental són alguns dels motius pels quals un de cada cinc usuaris del Trambaix i el Trambesòs considera que el servei del TRAM és excel·lent i assegura que el seguirà utilitzant amb seguretat en futurs desplaçaments.