AFB. Convocatòria d’assemblea Anual de socis i sòcies corresponent a l’any 2018.

Benvolguts consocis/as

Com es preceptiu, aquesta Junta Directiva, os convoca a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc en la nova seu de l’AFB – Agrupament Ferroviari de Barcelona, carrer Virgili, 45 – 47, cantonada rambla Onze de Setembre el proper dissabte dia 3 de març, en primera convocatòria a les 18:00 hores, i en segona convocatòria a les 18:30.

Per correu ordinari, rebéreu aquesta convocatòria amb la resta de documentació.

AQUESTA ACTIVITAT QUEDA RESERVADA EXCLUSIVAMENT ALS SOCIS I SOCIES DE L’AFB – Agrupament Ferroviari de Barcelona