Nous tràmits per avançar en la urbanització dels entorns de la Sagrera

AJUNTAMENT DE BARCELONA.- Nota de Premsa

18/04/2017
El Govern municipal aprova encomanar a la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) el desenvolupament de projectes valorats en uns 265.000€ que permetin executar al més aviat possible obres d’urbanització a l’àmbit urbanístic d’entorns Sagrera.

Es redactaran els projectes, la direcció d’obra i l’obra d’enderroc de les edificacions pendents d’enderrocar a les finques necessàries per obrir el carrer de Josep Estivill, i també per a les edificacions del Sector Colorantes dels habitatges dels antics ferroviaris de Renfe, situats entre el pg. de Santa Coloma i el carrer-andana de l’estació.

Es tracta d’un nou impuls a la zona per consolidar ciutat a l’entorn de les actuals obres ferroviàries, a l’espera de la seva finalització definitiva.

L’Ajuntament de Barcelona continua treballant en tots aquells aspectes en els quals pot intervenir per desencallar la situació de bloqueig de la Sagrera i avançar en la urbanització dels entorns. Amb aquest objectiu, la Comissió de Govern ha aprovat un projecte que s’encomana a la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) per tal revitalitzar la zona i avançar el més aviat possible obres d’urbanització en l’àmbit urbanístic d’entorns Sagrera.

L’objectiu principal és desenvolupar els projectes d’urbanització vinculats a la transformació d’aquest polígon d’actuació urbanística que permetran endreçar l’actual situació i consolidar ciutat a l’entorn de les actuals obres ferroviàries, a l’espera de la seva finalització definitiva.

Concretament, s’ha donat llum verda a una nova addenda al conveni marc de col·laboració entre la Barcelona de Gestió Urbanística, SA (Bagursa) i BSAV que suposa la inversió de 265.873,85 euros per tal que BSAV pugui elaborar projectes d’obres d’urbanització dins dels àmbits de gestió del sòl que du a terme Bagursa a la zona.

Es redactarà el projecte d’obres per a l’enderroc de les edificacions pendents a les finques necessàries per obrir el carrer de Josep Estivill, que són les de Bofarull, 11 i Gran de la Sagrera, 45. També es faran els mateixos tràmits per als enderrocs de les edificacions dels habitatges dels antics ferroviaris de Renfe que estan situats entre el passeig de Santa Coloma i el carrer-andana de l’estació, al costat de l’IES Doctor Puigvert. Al temps està en tràmit d’enderroc les edificacions entre Baixada de la Sagrera i Gran de la Sagrera.

L’execució d’aquests enderrocs i posteriors urbanitzacions es completen amb la reactivació de les obres del nou col·lector de Prim, que es reprendran abans de l’estiu amb una inversió prevista de 10,5 milions d’euros. Aquest és un dels compromisos acordats entre l’Ajuntament de Barcelona i el govern de l’Estat després de la recent reunió entre l’alcaldessa, Ada Colau, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

Altres actuacions en marxa
Paral·lelament, el passat mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona ja va anunciar l’impuls a diverses actuacions i millores a l’entorn de l’estació, que ja estan en procés de licitació i adjudicació:

– Redacció i formulació d’una nova Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) al sector de Prim.

– Redacció d’un estudi d’alternatives i del projecte de construcció d’un carril bici en l’àmbit de la Sagrera i Sant Andreu.

– Redacció del projecte de construcció d’un tram del Parc del Camí Comtal i dels carrers situats davant del Triangle Ferroviari.

– Redacció del projecte de construcció d’un tram del Parc del Camí Comtal enfront de la Torre del Fang.

– Planificació i gestió de la implantació de les xarxes de serveis urbans en l’àmbit de la Sagrera – Sant Andreu.

A banda, la Comissió de Govern també va aprovar una primera partida de 5M€ que es transfereix a Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) per tal de conservar sòl i fer-hi un total de 105 habitatges de protecció.