El servei de metro patirà afectacions amb motiu de les aturades parcials de dilluns, 24 d’abril

20 d’abril del 2017.- En hores punta (de 7 a 9 h i de 16 a 18 h) els serveis mínims estableixen la circulació del 40% dels trens, mentre que a la nit (de 20.30 a 22.30 h) l’oferta serà el 20% de l’habitual.

L’empresa lamenta el recurs a les mobilitzacions quan la negociació estava avançant i espera que dimarts es pugui reprendre amb la voluntat d’arribar a un acord.

Amb motiu de les aturades convocades pel comitè d’empresa de Metro tots els dilluns laborables en diferents franges horàries, el servei de metro es veurà afectat notablement aquests dilluns, 24 d’abril, en haver decidit fer-les coincidir amb les hores de més afluència de viatgers, a l’entrada i sortida dels centres de treball i d’estudi. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ordenat que es mantinguin serveis essencials del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 20% en hores vall.
Així, en aquestes franges el servei previst serà el següent (amb l’advertiment que les alteracions començaran abans i s’allargaran fins més tard, a causa del temps necessari per a la retirada i la incorporació de trens):

HORARI PERCENTATGE INTERVALS LINEAS 
De 07:00 a 09:00 h 40% 8-10 minuts convencionals
De 07:00 a 09:00 h 40% 12-16 minuts automàtiques
De 16:00 a 18:00 h 40% 10-13 minuts convencionals
De 16:00 a 18:00 h 40% 14-22 minuts automàtiques.
De 20:30 a 22:00 h 20% 18 a 26 minuts convencionals
De 20:30 a 22:00 h 20% 14 a 33 minuts automàtiques
De 22:00 a 22:30 h 20% 32 a 44 minuts convencionals
De 22:00 a 22:30 h 20% 14 a 33 minuts automàtiques

TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges d’afectació, especialment a les hores punta del matí, en què de 7 a 9 h se solen concentrar unes 215.000 entrades a la xarxa de metro, i de la tarda, quan de 16 a 18 h es poden registrar 170.000 entrades. Per això recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

D’altra banda, l’aturada de la tarda pot afectar el telefèric de Montjuïc, servei que té el manteniment assignat a personal de Metro.

Compromís per la negociació del conveni
TMB lamenta els perjudicis que aquestes aturades ocasionaran a la ciutadania, de manera innecessària, en un moment on la negociació està avançant. L’empresa ha fet el màxim esforç per evitar-les, en les 68 reunions mantingudes fins ara i en les de mediació d’aquesta setmana, en les quals ha presentat una proposta de conveni complet, per facilitar la darrera etapa de les negociacions. Totes dues parts han treballat molt per definir un bon conveni, que comportaria sensibles millores econòmiques i socials per a la plantilla.

En aquest moment, quan les parts estan en disposició d’arribar a acords, s’imposa un exercici de responsabilitat per aconseguir un conveni que afavoreixi els treballadors de Metro i que faci possible la prestació d’un servei de transport de la màxima qualitat. La Direcció de TMB espera que després del dia 24 es puguin reprendre les negociacions i s’arribi a un acord al més aviat possible.