L’Ajuntament desencallarà la disponibilitat dels terrenys per a la futura escola La Maquinista

AJUNTAMENT DE BARCELONA – Nota de Premsa

» La Comissió de Govern iniciarà properament un tràmit urbanístic d’ocupació directa per poder disposar dels terrenys del carrer de Ferran Junoy on està prevista l’escola

» La MPGM de l’àmbit del centre comercial La Maquinista defineix aquests solars d’ús públic, però continuen bloquejats degut a que no s’ha aprovat el projecte de reparcel•lació de l’àmbit

» El consistori obtindrà la titularitat dels sòls per tal que a finals de 2017 estiguin disponibles per a la planificació de l’escola definitiva i donar resposta a la reivindicació veïnal i dels col•lectiu de pares i mares de deixar enrere els barracons

Pas endavant per desencallar la construcció de l’escola La Maquinista. L’Ajuntament iniciarà properament els tràmits urbanístics necessaris per disposar al més aviat possible dels terrenys situats al carrer de Ferran Junoy, al districte de Sant Andreu, i fer possible així la programació de les obres de l’escola definitiva. L’objectiu final és deixar enrere l’actual centre habilitat provisionalment en barracons per donar resposta així a una de les prioritats de l’equip de govern en l’àmbit educatiu i a una reivindicació veïnal i del col•lectiu de pares i mares que fa anys que s’arrossega.

En una atenció als mitjans, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha afirmat que tirar endavant la construcció de l’escola ha estat “una prioritat màxima des del primer moment”, i per això calia fer possible l’ús dels solars perquè el nou centre “sigui una realitat al més aviat possible”. “Les famílies i els nens i nenes no poden esperar més a tenir l’escola definitiva”, ha argumentat, i ha defensat que el Govern municipal té l’obligació de posar a disposició del Consorci d’Educació de Barcelona el sòl públic necessari per poder construir la futura escola.

Per la seva banda, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha afirmat que l’escola La Maquinista “té una importància especial” per la seva “ubicació estratègica”, ja que pot donar cobertura als dos costats de les vies del tren, als barris de Sant Andreu i Bon Pastor. A més, ha dit que la construcció de la nova escola no pot dependre del projecte urbanístic vinculat al centre comercial, que “té un impacte greu per a Sant Andreu i la ciutat, i al mig del conflicte hi ha la comunitat educativa”. “No podem dilatar més l’espera”, ha reblat.

I la regidora de Sant Andreu, Carmen Andrés, també ha fet èmfasi en la necessitat de trobar una solució de gestió del sòl que permeti avançar la construcció del centre educatiu. “Hem treballat per millorar l’escola substancialment i donar resposta a la necessitat d’escolarització dels barris”, ha afegit.

Tràmit d’ocupació directa
Els sòls on està prevista la futura escola estan inclosos en la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) en el subàmbit 2 del sector IV de la Maquinista. L’MPGM incloïa la cessió a l’Ajuntament dels sòls qualificats d’equipament destinats a escola ubicats al carrer de Ferran Junoy, on s’ha de construir l’escola La Maquinista. La cessió, però, no es farà efectiva fins que s’aprovi el projecte de reparcel•lació que ha de reordenar aquests terrenys.

Aquesta reparcel•lació encara no s’ha produït, ja que va ser aprovada inicialment el 4 de febrer de 2015 i ha esgotat el termini d’informació pública sense que s’hagi aprovat definitivament. Ara, la tramitació i resolució definitiva d’aquesta reparcel•lació no es pot reprendre fins que s’aprovi el projecte d’urbanització de l’àmbit, que el Govern municipal va denegar el desembre de 2015 perquè presentava una sèrie de deficiències, entre elles que projecta l’ampliació de l’aparcament en una part del subsòl de domini públic.

Mentrestant, l’Ajuntament requereix disposar urgentment d’aquests terrenys, atesa la necessitat d’implantar definitivament l’equipament escolar i de posar fi a l’actual situació provisional de barracons, que fa nou anys que dura. Actualment, l’escola compta amb 19 grups escolars, des de P3 a 6è de Primària, i tots els grups estan complets.

Per tot això, la Comissió de Govern donarà tràmit properament a un procediment d’ocupació directa per aconseguir la cessió avançada al projecte de reparcel•lació de solars, en aquest cas els del carrer de Ferran Junoy, que s’han d’incorporar per cessió obligatòria i gratuïta al domini públic. Aquest tipus de procediment està regulat per la legislació urbanística vigent i preveu que es pugui dur a terme en casos com aquest en què la necessitat i l’interès públic de l’actuació estan plenament justificats.

La previsió és poder dur a terme tots els passos necessaris per fer efectiva l’ocupació directa en un període d’entre vuit i deu mesos. Superat aquest termini, els solars es desbloquejaran i passaran a ser de titularitat pública. Paral•lelament, l’Ajuntament durà a terme els treballs necessaris per avançar de cara a la construcció definitiva de l’escola.

Continua el diàleg per trobar l’encaix del projecte d’ampliació

A banda, el Govern municipal continua en converses amb el promotor del centre comercial –Unibail Rodamco Steam, S.L.U.– per trobar el millor encaix possible al Pla de Millora Urbana (PMU) del Sector la Maquinista que ha de concretar la MPGM aprovada el mandat passat. El planejament vigent inclou una superfície total de 92.000 m2, i, d’aquests, en defineix 36.000 m2 com a sostre comercial, 6.000 m2 per a usos complementaris del comercial i 50.000 m2 com a sostre residencial amb destí a habitatge que donen lloc a 588 habitatges –188 d’ells protegits–.

El Govern municipal va denegar el PMU el desembre de 2015 després de detectar-hi defectes que vulneraven de manera clara i evident l’ordenament urbanístic i feien inviable la proposta. Ara, continuen les converses per adaptar un conjunt de paràmetres que minimitzin l’impacte que tindria el desenvolupament del projecte en el teixit comercial dels barris de l’àmbit de La Maquinista i de la mobilitat de l’entorn.

Un dels aspectes que cal adaptar és el fet que el pla preveu realitzar actuacions per ampliar els aparcaments del centre comercial i habilitar accessos al subsòl dels sòls públics de Ferran Junoy on s’ha d’habilitar zona verda i construir-se la futura escola.