TMB llança una campanya per afavorir el respecte i la convivència a les xarxes de metro i autobusos

El personatge de la Karma corregirà les infraccions i els comportaments incorrectes i aplaudirà els viatgers que facin un bon ús dels vehicles i les instal·lacions.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha començat avui una campanya de llarga durada per promoure la utilització del transport públic i el respecte i la convivència entre els usuaris del metro i els autobusos. Prèviament, des del gener, se n’ha desenvolupat una fase de creació d’expectativa o teaser en què s’ha presentat el personatge central, anomenat Karma.

Al llarg del 2016, TMB va elaborar un Pla de gestió de la convivència a les xarxes de transport públic en què s’identificava la necessitat de garantir els drets i els deures dels usuaris, de prevenir possibles conflictes, de desenvolupar l’esperit crític respecte a les actituds que la poden alterar i de fomentar la comprensió de les normes perquè siguin respectades.

Fruit d’aquesta reflexió i de diferents estudis realitzats, TMB ha desenvolupat, de la mà de l’agència BUM – Blasi, Urgell, Morales, una campanya innovadora i de llarg recorregut que assenyalarà les infraccions i les actituds incorrectes, i també reforçarà els comportaments cívics, que són els habituals de la gran majoria.

El concepte filosòfic de karma
Així, s’ha creat un personatge, la Karma, que és la prescriptora del comportament en el transport públic i dona els missatges sobre com s’ha de viatjar correctament. El nom del personatge juga amb el concepte filosòfic de karma, entès com el conjunt d’actes —positius, negatius o neutres— que efectua cada individu i que marquen la seva consciència i condicionen el seu futur.

Pel creador de la Karma, el dibuixant Juan Díaz-Faes, “la idea és que la Karma ens cridi l’atenció i ens tregui del pensament “robotitzat” que solem portar en el transport públic”, segons ha explicat.

La campanya tindrà una durada aproximada de tres anys, en què abordarà alguns dels comportaments incorrectes més freqüents entre els usuaris del transport públic, amb un desenvolupament visual amable i assertiu. L’objectiu és crear un codi de comunicació divertit, fresc, quotidià, que provoqui una reflexió individual.

Els primers assumptes en què intervindrà la Karma amb missatges d’advertiment són el frau (viatjar sense bitllet o amb un bitllet no vàlid), la falta de respecte als seients reservats a persones amb necessitats especials, el perill d’acostar-se al caire de les andanes del metro i el mal ús del mobiliari dels autobusos. També donarà missatges positius de reforç de les conductes cíviques, les que proporcionen més karma als seus autors.

Suports propis de TMB
En l’inici de la campanya, els missatges s’estan mostrant o es mostraran en els suports següents: línies de peatge del metro, parets de túnels, parets d’andanes, papereres, portes d’andana de línies automàtiques, interiors i exteriors d’autobusos, a més de MouTV, les xarxes socials i els webs de TMB.

El desenvolupament del concepte creatiu, així com les adaptacions, la producció i col·locació d’aquesta primera fase, ha suposat uns costos aproximats de 109.000 euros. El pressupost màxim estimat per a totes les fases de la campanya (inclosa la fase teaser) no supera els 350.000 euros.

En paral·lel amb la campanya, TMB està desenvolupant accions permanents de foment del respecte i la convivència, entre les quals destaquen les següents:

· Contra el frau, inspecció de bitllets en instal·lacions del metro i als autobusos (més de 4,5 milions d’inspeccions / any)
· Substitució de torniquets per portes lliscants més efectives en estacions de metro.
· Missatges d’avís sobre seients reservats, utilització de totes les portes dels trens, obligació de validar, prohibició de baixar a les vies i transportar grans embalums, control dels objectes personals.
· Prova pilot de senyalització tàctil i d’alta visibilitat de la vora de les andanes a Espanya L1.
· Difusió de les condicions d’ús correcte dels títols de transport.