Pàgina 1 de 1

MDE31 Sistemes d'alimentació i enclavament d'entrada V1.0

Publicat: 28 juny 2007 22:59
Autor: Marc
Proposta de sistema d'alimentació de trens a l'entrada i sortida del dipòsit. Versió susceptible de canvis.

Re: MDE31 Sistemes d'alimentació i enclavament d'entrada V1.0

Publicat: 01 jul. 2007 21:54
Autor: Pere
Collonut!

Caldria, a més de l'esquema de la pàgina 3 que representa el bloc CT "Control Tracció", indicar els canvis a introduir en el bloc EN "enclavaments" per tal de garantir que les agulles queden apropiadament bloquejades per tal d'evitar invasió de zones amb diferents tipus de tracció. p.e. Cal bloquejar les agulles 7, 17 i 18 "sempre" quan hi hagi tracció digital al dipòsit.

Els blocs afectats han de ser descrits als documents "MDE32 - CT Control Tracció" i "MDE33 - EN Sistemes d'enclavament".